spotlight

In the spotlight

spotlight

Nieuws

spotlight

Official SECT video

Examinering

De examens voor het behalen van een SECT certificaat worden afgenomen en gecoördineerd door Cito.

De examens bestaan uit een praktijkexamen en/of een theorie-examen. De theorie-examens zijn onderverdeeld in meerkeuze-examens en casusexamens. In het certificatenoverzicht staan de certificaten met bijbehorende examens vermeld. 
Kandidaten maken de praktijkexamens op locatie in een praktijkruimte. Examens worden gepland op aanvraag van een of meerdere bedrijven. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt een examendatum vastgelegd. De praktijk examens worden afgenomen door een SECT assessor (inhoudsdeskundige). De theorie-examens worden digitaal afgenomen in een Lamark testcenter. De examenkandidaat kiest zelf de examendatum, het tijdstip en de locatie. De casusexamens worden afgenomen op een locatie centraal in het land. Voor deze examens zijn vaste afnamedata door CITO gepland.

Algemene informatie Cito


Exameninformatie

Examenreglement

Contact Cito

 

Aanmelding


Praktijk examen

Theorie examen

Casus examen

 

Overig


Casus examendata

Voorbeeldopgaven

Eindtermen*

 

* vaardigheden en kennis waarover de kandidaat moet beschikken voor het behalen van een certificaat