spotlight

In the spotlight

spotlight

Nieuws

spotlight

Official SECT video

dec
07

Nieuwsbrief december 2018

Er is weer een SECT nieuwsbrief uit met de volgende onderwerpen:

 • SECT Certificatiematrix 2018D
 • De nieuwe praktijkexamens
 • Handboek praktijkexamen
 • SECT klantverhaal op Cito website
 • Wijzingen toetsmatrijzen en eindtermen

Hier vind u de nieuwsbrief.

okt
18

Eerste praktijkexamen in de Certificatiematrix 2018

Eerste praktijkexamen B2

Op 15 oktober is in Ophemert het eerste SECT praktijkexamen B2 - Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet afgenomen; het eerste praktijkexamen in de nieuwe certificatiematrix van SECT. Om dit moment een feestelijk tintje te geven, kregen de zes kandidaten na afloop een bloemetje van John Louwerse, voorzitter van het SECT bestuur. De vier kandidaten die het examen met goed gevolg af wisten te leggen kregen bij deze gelegenheid gelijk hun certificaat uitgereikt.

Het bestuur van SECT heeft eind 2017 besloten een nieuwe certificatiematrix voor de kabelmodules te introduceren, die beter aansluit bij de verschillende functies binnen kabellbedrijven en aannemers, de Certificatiematrix 2018.

De Stichting Examinering Certificering Telecom CAI (SECT) heeft als doel het behouden of verbeteren van het opleidingsniveau van de technici die werkzaamheden uitvoeren aan kabelnetwerken of aan de in-huis installatie. Via SECT kunnen voor verschillende werkzaamheden aparte certificaten worden behaald. SECT werkt tevens aan verbreding richting FttH-partijen en wil naast kabelmodules werk gaan maken van Fiber/ FttH modules.

okt
04

Eerste praktijkexamenlocatie gecertificeerd

B2 certificaat KLICT copy

Op 19 september is het de eerste examenlocatie gecertificeerd voor het SECT praktijkexamen B2 - Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet. In de trailer van KLICT opleidingen kunnen binnenkort de eerste praktijkexamens worden afgenomen. Het certificaat is uitgereikt door Andre Wind, voorzitter van het College van Deskundigen van SECT.

aug
09

Wijzingen toetsmatrijzen en eindtermen

De volgende eindtermen zijn toegevoegd aan de web-site:

 • B5    Installatiewerkzaamheden Technische Locaties
 • C5    Installatie en configuratie/inregel werkzaamheden Technische Locaties


De volgende eindtermendocumenten zijn aangepast:

 • A3    Projecteren Wijknet
  Eindterm 4.1.6 is toegevoegd.
 • D3  Service werkzaamheden Wijknet
  Eindtermen 10.4.1 tot en met 10.6.1 zijn toegevoegd.

De eindtermen vindt u hier.

juli
12

Voorlichtingsbijeenkomst SECT Certificatiematrix 2018Afgelopen woendag 4 juli heeft SECT een bijeenkomst gehouden ten behoeve van een ieder, die zich bij de aannemersbedrijven en de netbeheerders bezig houdt met SECT-certificering en opleiding. Onderwerp van de bijeenkomst was de SECT Certificatiematrix 2018. Locatie was de Refter van Leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Tijdens de bijeenkomst is het hoe en waarom van de SECT Certificatiematrix uitgelegd en is verteld hoe de transformatie naar de nieuwe situatie zal plaats vinden.  Het was een goede constructieve bijeenkomst, waar natuurlijk ook ruimte was voor interactie en om vragen te stellen. De vragen van de deelnemers zijn beantwoord en opmerkingen zijn genoteerd.
Na de formele bijeenkomst werd er voor de deelnemers een lunch geserveerd.