spotlight

In the spotlight

spotlight

Nieuws

spotlight

Official SECT video

okt
04

Eerste praktijkexamenlocatie gecertificeerd

B2 certificaat KLICT copy

Op 19 september is het de eerste examenlocatie gecertificeerd voor het SECT praktijkexamen B2 - Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet. In de trailer van KLICT opleidingen kunnen binnenkort de eerste praktijkexamens worden afgenomen. Het certificaat is uitgereikt door Andre Wind, voorzitter van het College van Deskundigen van SECT.

aug
09

Wijzingen toetsmatrijzen en eindtermen

De volgende eindtermen zijn toegevoegd aan de web-site:

  • B5    Installatiewerkzaamheden Technische Locaties
  • C5    Installatie en configuratie/inregel werkzaamheden Technische Locaties


De volgende eindtermendocumenten zijn aangepast:

  • A3    Projecteren Wijknet
    Eindterm 4.1.6 is toegevoegd.
  • D3  Service werkzaamheden Wijknet
    Eindtermen 10.4.1 tot en met 10.6.1 zijn toegevoegd.

De eindtermen vindt u hier.

juli
12

Voorlichtingsbijeenkomst SECT Certificatiematrix 2018Afgelopen woendag 4 juli heeft SECT een bijeenkomst gehouden ten behoeve van een ieder, die zich bij de aannemersbedrijven en de netbeheerders bezig houdt met SECT-certificering en opleiding. Onderwerp van de bijeenkomst was de SECT Certificatiematrix 2018. Locatie was de Refter van Leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Tijdens de bijeenkomst is het hoe en waarom van de SECT Certificatiematrix uitgelegd en is verteld hoe de transformatie naar de nieuwe situatie zal plaats vinden.  Het was een goede constructieve bijeenkomst, waar natuurlijk ook ruimte was voor interactie en om vragen te stellen. De vragen van de deelnemers zijn beantwoord en opmerkingen zijn genoteerd.
Na de formele bijeenkomst werd er voor de deelnemers een lunch geserveerd.

 

dec
15

Bestuursontwikkelingen

Als ge├»nteresseerde in SECT wil wij u informeren over de aanstaande bestuurswissel binnen de stichting.  

Uneto-Vni heeft besloten dat deelname van vertegenwoordigers vanuit UNETO-VNI in het bestuur van de stichting SECT gezien de dominante positie van Ziggo op de kabeltelevisie markt niet meer gewenst of noodzakelijk is. De huidige vertegenwoordigers van UNETO-VNI in het bestuur van de stichting SECT treden derhalve per 31 december 2017 uit het bestuur van de stichting SECT.  

Vanwege het belang van marktpartijen worden de activiteiten van de stichting SECT onverkort doorgezet onder een nieuw bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van VodafoneZiggo en NLConnect.   

Uneto-Vni blijft wel betrokken bij SECT middels het college van deskundigen. In dit college worden eindtermen en toetsen ten behoeve van de SECT certificaten ontwikkeld.