spotlight

In the spotlight

spotlight

Nieuws

spotlight

Official SECT video

Het ontstaan

Om de kwaliteit van Kabeltelevisie netwerken en de in-huis installaties te kunnen blijven garanderen is UNETO-VNI in samenwerking met NLkabel (Vereniging van kabelbedrijven) in 2008 begonnen een nieuwe certificeringsregeling op te stellen voor een ieder die werkzaamheden verricht aan deze installaties.

Sinds 1998 heeft de sector gewerkt met de RECAI, de erkenningsregeling voor installateurs. De laatste afspraken met betrekking tot die regeling dateren uit 1999 en waren gebaseerd op het bezit van een TCAI diploma. Voor veel werkzaamheden voldeed deze opleiding echter niet meer waarna binnen de branche overeenstemming is bereikt over een nieuwe vorm van certificeren. De certificaten zijn gebaseerd op eerder door OTIB (Opleidingsfonds voor de Installatiebranche) ontwikkelde eindtermen en opleidingsmodulen, aangepast aan de actuele stand van de techniek.

UNETO-VNI en NLkabel willen op deze wijze gezamenlijk komen tot een universeel systeem voor certificaatbeheer zodat bedrijven zich flexibeler kunnen aanpassen. In 2010 is de stichting SECT opgericht om dit doel te realiseren. In juni van datzelfde jaar zijn de eerste SECT certificaten feestelijk uitgereikt aan de allereerste gecertificeerde technici. Inmiddels zijn al enkele honderden certificaten uitgereikt.