Vorige pagina

 

Hoe ga ik in beroep?

 

  Vorige pagina

 

30 juni 2023

(ref. artikel 19 ‘Beroep’)

  • Examenkandidaten die het niet eens zijn met de beslissing van de Examencommissie kunnen in beroep gaan bij de Beroepscommissie. 
  • De Examenkandidaat moet het beroep binnen twee weken, nadat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Examencommissie, per mail indienen bij het examenbureau. Beroepsschriften worden door het examenbureau ter beoordeling voorgelegd aan de beroepscommissie van de stichting SECT. De beroepscommissie bestaat uit twee bestuursleden van de stichting SECT. 
  • De Beroepscommissie nodigt de Examenkandidaat uit voor een hoorzitting waarin het beroep door de Examenkandidaat toegelicht kan worden. De Beroepscommissie hoort in een aparte zitting ook de assessoren. Zo nodig wordt ook het CvD geraadpleegd;
  • De beroepscommissie beslist binnen één maand na de zitting over het beroep. Deze uitspraak is bindend.
  • Het examenbureau deelt namens de Beroepscommissie de beslissing schriftelijk mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.