Vorige pagina

 

Hoe meld ik mij voor een examen aan

 

  Vorige pagina

 

8 december 2021

De werkgever of de jijzelf verzorgt de reservering van een examenplaats voor een of meerdere examenkandidaten voor een praktijk of theorie-examen. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

Een examenreservering geschiedt via het aanmeldingsformulier op de SECT website;

Voor een examen wordt, in overleg tussen SECT en de werkgever(s)/opleider(s), een definitieve examendatum vastgelegd;

Uiterlijk 2 weken voor de examendatum levert de werkgever de definitieve gegevens van de examenkandidaten aan SECT middels een deelnemerslijst;

De kosten van elke, bij de inschrijving doorgegeven plek, worden gefactureerd.

Lukt de aanmelding niet neem dan contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).