Vorige pagina

 

Herinvoering COVID-19 protocol

 

  Vorige pagina

 

9 november 2021

Herinvoering COVID-19 protocol.

Naar aanleiding van de door de overheid en het RIVM herziene richtlijnen voor het Covid-19 protocol heeft ook SECT zich genoodzaakt gezien de richtlijnen voor examenlocaties  weer aan te scherpen.

E.e.a. is tot stand gekomen na overleg en goedkeuring van het SECT bestuur en is met onmiddellijke ingang van kracht.

 

Alle punten op een rijtje

 • Een ieder die een examenlocatie betreed dient vanaf binnenkomst een mondkapje te dragen. De maximale gebruiksduur van een mondkapje is 4uur. Kandidaten en assessoren dienen zelf voor mondkapjes te zorgen.
 • Handen schudden wordt ten strengste afgeraden.
 • Kandidaten en Assessoren dienen hun handen te wassen voor het betreden van het examenlokaal, dit dient herhaald te worden bij terugkomst ook na het tijdelijk verlaten van het lokaal. De handen dienen afgedroogd te worden met papieren handdoeken die in een ter plaatse aanwezige afvalcontainer gedeponeerd moeten worden.
 • Ook de 1,5 meter afstand zal weer strikt nageleefd moeten worden, assessoren dienen hier op toe te zien en zo nodig corrigerende aanwijzingen te geven.
 • Voor het nakijken van de praktijk examen stukken dienen assessoren beschermende handschoenen te dragen. En het te gebruiken gereedschap, indien ter beschikking gesteld, en door meerder mensen gebruikt, te desinfecteren.
 • Om bovenstaande richtlijnen te kunnen uitvoeren dienen er op de examenlocaties de volgende artikelen ter beschikking gesteld te worden.
  • Desinfecterende Gel of spray
  • Vinil handschoenen
  • Papieren reinigingsdoekjes of keukenrol.

 

Maximum aantal kandidaten

Voor wat betreft het maximum aantal toegestane kandidaten per examen, zal per locatie en afhankelijk van het examensoort, de eerder aan de locatie verstrekte regels voor het Covid-19 protocol weer in werking treden. Ook de in dat rapport voorgestelde aanpassingen per locatie zijn weer van toepassing.

 

QR code check

Er wordt door de overheid nog gesproken over eventueel in te voeren meerdere wijzigingen, waaronder bv het invoeren van de QR code check. Bij nieuwe richtlijnen of aanpassingen, ook die voor het beroepsonderwijs zal SECT deze richtlijnen in het protocol aanpassen dan wel doorvoeren.