Wat doet SECT?

 

De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) wil dat telecomprofessionals die werkzaamheden uitvoeren aan glasvezel- en kabelnetwerken of aan de in-huis installatie deskundig zijn en blijven. De kwaliteit van de netwerken en installaties staat bij ons hoog in het vaandel. Via SECT kunnen technici voor verschillende werkzaamheden aparte certificaten behalen, waarmee zij hun competentie kunnen aantonen. SECT werkt tevens via de Stichting FttX Certificering met fiber FttH modulen.

.

SECT certificeert technici die verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken van kabelbedrijven of aan de in-huis installatie, zodat het opleidingsniveau van deze technici verder verbetert en de kwaliteit van het kabel- en glasvezelnetwerk gegarandeerd blijft. SECT zorgt er voor dat deze professionals aantoonbaar over dezelfde competenties beschikken en dat zij hun deskundigheid kunnen aan tonen met een certificaat.

De werkwijze van SECT lijkt op die van het CBR: we verstrekken certificaten, maar laten de opleidingen zelf aan de markt.

Via SECT kunnen aparte certificaten worden behaald met betrekking tot de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van glasvezel- en kabelnetwerken. Hiertoe worden voor de te behalen certificaten eindtermen opgesteld waaraan de medewerkers moeten voldoen. Kennis en vaardigheden worden vervolgens getoetst middels examens.

SECT werkt sinds kort ook aan verbreding richting FttH-partijen en wil naast kabelmodules werk gaan maken van fiber-/ FttH modules.

Tot 2008 tijd werkte de kabelindustrie met de oude erkenningsregeling voor installateurs RECAI, die was gebaseerd op het bezit van een TCAI diploma. Voor veel werkzaamheden voldeed deze opleiding echter steeds minder goed. In 2008 hebben UNETO-VNI (tegenwoordig Techniek Nederland) en NLkabel (tegenwoordig opgegaan in NLconnect) daarom een nieuwe certificeringsregeling opgesteld, aangepast aan de actuele stand van de techniek. Hierbij werd gebruik gemaakt van de eerder door OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, ontwikkelde eindtermen en opleidingsmodulen. Om deze nieuwe regeling te formaliseren is in 2011 de stichting SECT opgericht, die de nieuwe certificeringsregeling verder heeft ontwikkeld tot een universeel systeem voor certificaatbeheer. Jaarlijks zorgt SECT sindsdien voor vele gecertificeerde technici.

Moderne kabel- en glasvezelnetwerken zijn van onmisbare waarde voor onze samenleving en economie. We zijn hard op weg naar een een volledig verbonden samenleving, waar iedereen, elk huis, elk bedrijfspand, elke auto, elk mobiel device en elk ander apparaat 24/7 zonder vertraging met elkaar communiceert. Technici maken dat mogelijk, door continu te werken aan communicatienetwerken van hoogwaardige kwaliteit. De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) heeft als doel het opleidingsniveau van technische medewerkers in de kabel- en glasvezelindustrie te borgen​, zodat onze communicatienetwerken van superieure kwaliteit blijven.