Veelgestelde vragen

 

23 vragen

Hoe ga ik in beroep?

(ref. artikel 19 'Beroep')
 • Examenkandidaten die het niet eens zijn met de beslissing van de Examencommissie kunnen in beroep gaan bij de Beroepscommissie. 
 • De Examenkandidaat moet het beroep binnen twee weken, nadat hij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Examencommissie, per mail indienen bij het examenbureau. Beroepsschriften worden door het examenbureau ter beoordeling voorgelegd aan de beroepscommissie van de stichting SECT. De beroepscommissie bestaat uit twee bestuursleden van de stichting SECT. 
 • De Beroepscommissie nodigt de Examenkandidaat uit voor een hoorzitting waarin het beroep door de Examenkandidaat toegelicht kan worden. De Beroepscommissie hoort in een aparte zitting ook de assessoren. Zo nodig wordt ook het CvD geraadpleegd;
 • De beroepscommissie beslist binnen één maand na de zitting over het beroep. Deze uitspraak is bindend.
 • Het examenbureau deelt namens de Beroepscommissie de beslissing schriftelijk mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.

Hoe maak ik bezwaar?

(ref. artikel 18 'Bezwaar')
 • Als een Examenkandidaat het niet eens is met de uitslag van zijn Examen, kan hij een inhoudelijke gemotiveerd bezwaarschrift indienen;
 • Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen 1 maand na dagtekening van de uitslagbrief worden ingediend;
 • Een bezwaarschrift moet per e-mail gestuurd worden naar het examenbureau van SECT;
 • Het examenbureau stuurt het bezwaarschrift naar de Examencommissie van de stichting SECT. De Examencommissie formuleert een inhoudelijk gefundeerde uitspraak;
 • De Examencommissie beslist binnen één maand na ontvangst van het bezwaar of en welke maatregelen naar aanleiding van het bezwaar worden getroffen;
 • Het examenbureau deelt namens de Examencommissie de beslissing per e-mail mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.

Hoe dien ik een klacht in?

(ref. artikel 17 'Klacht')
 • Een Examenkandidaat kan een schriftelijke uiting van logistieke en/of inhoudelijke ontevredenheid over het examentraject, binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag, per e-mail indienen bij het examenbureau van SECT. 
 • Klachten met betrekking tot de organisatie worden door het examenbureau behandeld. Inhoudelijke klachten worden door het examenbureau voorgelegd aan de Examencommissie van SECT. 
 • De Examencommissie bespreekt de klacht met het college van deskundigen van de stichting SECT. 
 • SECT deelt de uitspraak over de afhandeling van de klacht binnen één maand na ontvangst aan de Examenkandidaat mee.

Wanneer krijg ik de uitslag?

(ref. artikel 3 'Uitslag')
 • SECT stuurt de Examenkandidaat en werkgever per e-mail binnen vijf werkdagen na afloop van het meerkeuze theorie-examen de definitieve uitslag en, indien van toepassing, het certificaat;
 • De praktijkexamens worden door de assessoren voorzien van een correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen vijf werkdagen per email verstuurd aan de Examenkandidaat en werkgever;
 • Voor certificaten gekoppeld aan het behalen van zowel een theorie- en praktijkexamen geldt als ingangsdatum de datum van het eerst behaalde Examen
 • De casusexamens worden door twee Correctoren beoordeeld en voorzien van één correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen 20 werkdagen per e-mail verstuurd aan de Examenkandidaat en de werkgever;

Kan ik aangepast examen doen (bij dyslexie of kleurenblindheid)?

(ref. artikel 20 'Afwijkende wijze van examineren')
 • Heb je een beperking waardoor je problemen hebt met het maken van het reguliere examen, dan kan de Examencommissie onder bijzondere omstandigheden toestaan dat een Examenkandidaat het Examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de Examenkandidaat.
 • Dit artikel is uitgewerkt in het "SECT regeling aangepaste examens".
 • In deze regeling staan aanpassingen bij kleurenblindheid en dyslexie beschreven.
 • Staat in deze regeling voor jou geen oplossing beschreven, dan kunnen jij of je werkgever altijd een verzoek indienen bij de Examencommissie van SECT. De Examencommissie kan dan per geval bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik het examen verschuiven of annuleren?

(ref. artikel 3 'Annuleringsvoorwaarden')
 • Annuleren/ verschuiven van het examen voor 14 dagen van de examendatum is kosteloos, tussen 14 en 7 dagen voor de examendatum is 50% van het examengeld verschuldigd, binnen 7 dagen voor de examendatum is 100% van het examengeld verschuldigd;
 • Tot op de werkdag van het examen is het mogelijk een zieke of afwezige collega kosteloos te laten vervangen door andere Examenkandidaat;
 • Bij voldoende resultaat worden certificaten verstrekt nadat het volledige examengeld is voldaan.

Waar kan ik de nieuwe SECT certificaten vinden?

Alle SECT certificaten zijn in 2022 vernieuwd. De bij het certificaat behorende competenties zijn nu benoemd om zo de waarde van het bezit van het certificaat te versterken. Je vindt de certificaten bij de examens staan die bij de certificatiematrix genoemd zijn.

Wat voor informatie staat in het SECT-register?

In deze SECT-databank worden SECT-certificaten geregistreerd die zijn uitgegeven door SECT. In het register vind je de volgende informatie:

 • De naam van het certificaat
 • Het certificaatnummer
 • Startdatum van het certificaat
 • Einddatum van het certificaat

Wie kunnen het SECT-register inzien?

Het SECT-register is door iedereen in te zien na het invoeren van de achternaam en geboortedatum.

Voor wie is het SECT-register bedoeld?

Het SECT-register is bedoeld voor de technici om hun eigen SECT-certificaat in te zien. Ook is het register bedoeld voor werkgevers die de SECT-certificaten van (potentiële) medewerkers willen inzien.

Er klopt iets niet met mijn gegevens in het SECT-regsiter, wat moet ik doen?

Klopt volgens jou iets niet met je registergegevens (is bijvoorbeeld de tenaamstelling of datum van het certificaat onjuist)? Stuur dan een mail aan SECT en vertel ons wat er niet klopt.

Kan ik mijn certificaat ook via het SECT-register downloaden?

Nee, dat gaat helaas niet. Als je een afdruk van je certificaat ontvangen wilt stuur dan een verzoek daarvoor aan het SECT. Wel is een unieke link beschikbaar waarmee je je certificaat kan toevoegen aan je LinkedIn-profiel. We hebben een handleiding voor je gemaakt waarin staat hoe je dat precies kan doen.

Hoe lang blijven mijn gegevens in het SECT-register staan?

Je gegevens blijven in het SECT-register staan zolang je certificaat geldig is, plus maximaal vijf jaar nadien. Daarna worden de certificaatgegevens gewist.

Hoe kan ik mij uit het SECT-register laten uitschrijven?

Je kunt je uit het SECT-register schrijven door daarvoor een verzoek bij SECT in te dienen.

Zijn mijn SECT-registergegevens goed beschermd?

Ja. Alleen het examenbureau kan het register muteren. Het examenbureau heeft mede ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en de waarborging van informatiebeveiliging – het NRTO-keurmerk voor onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private markt voor opleidingen en het aanbieden van examens. Het register bevat alleen een dataset met rudimentaire gegevens, is vanaf de website alleen uit te lezen (read-only) en is bovendien beveiligd met een CAPTCHA. Koppelingen naar het persoonlijke certificaat van een deelnemer zijn gecodeerd met unieke codes.

Hoe kom ik in het SECT-register ?

Het opvragen van een SECT-certificaat in het SECT-register is eenvoudig. Ga naar het register en zoek op achternaam en geboortedatum.

Ik ben mijn certificaat kwijt

SECT certificaten zijn persoonlijk. Het SECT certificaat wordt binnen 5 werkdagen na het behalen van het SECT examen uitgereikt door SECT. Als je certificaat zoekraakt, kun je een nieuw exemplaar aanvragen bij het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬)

Wanneer krijg ik mijn certificaat

SECT stuurt de jou en je werkgever per e-mail binnen vijf werkdagen na afloop van het meerkeuze theorie-examen de definitieve uitslag en, indien van toepassing, het certificaat

De praktijkexamens worden door de assessoren voorzien van een correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen vijf werkdagen per email verstuurd aan de jou en je werkgever

Heb je het certificaat niet binnen de genoemde periode ontvangen? Neem dan contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).

Wat zijn de kosten voor een examen

Wat de kosten zijn vind je hier. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026354 46 51‬).

Hoe lang is mijn certificaat geldig

Alle SECT certificaten zijn 5 jaar geldig.

Hoe meld ik mij voor een examen aan

De werkgever of de jijzelf verzorgt de reservering van een examenplaats voor een of meerdere examenkandidaten voor een praktijk of theorie-examen. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:

Een examenreservering geschiedt via het aanmeldingsformulier op de SECT website;

Voor een examen wordt, in overleg tussen SECT en de werkgever(s)/opleider(s), een definitieve examendatum vastgelegd;

Uiterlijk 2 weken voor de examendatum levert de werkgever de definitieve gegevens van de examenkandidaten aan SECT middels een deelnemerslijst;

De kosten van elke, bij de inschrijving doorgegeven plek, worden gefactureerd.

Lukt de aanmelding niet neem dan contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).

Ik ben aangemeld voor de sect examen maar heb geen email ontvangen

Je ontvangt uiterlijk tien werkdagen voor het praktijkexamen een schriftelijke bevestiging. Heb je de bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).

Mijn vraag staat er niet tussen

Mijn vraag gaat over aanvraag voor een examen: neem contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).

Mijn vraag gaat over de opleiding: ga naar de door SECT aanbevolen opleidingsinstituten en neem met een van de opleidingsinstituten contact op

Mijn vraag gaat over mijn bezwaar tegen de examenuitslag: ga naar deze pagina en kijk of je vraag ertussen staat. Is dat niet het geval neem contact op met het examenbureau. Dat kan via de mail of telefonisch (026 354 46 51‬).

Staat het antwoord op je vraag niet op de SECT website? Neem dan contact op met SECT en stel daar je vraag. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen antwoord.
Stel een vraag