Privacyverklaring SECT

Hoe gaan we om met uw privacy?

Stichting SECT (Stichting Examinering en Certificering Telecom) is een stichting die zich ten doel heeft gesteld het borgen van het opleidingsniveau van medewerkers met betrekking tot de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van infratechnologische voorzieningen ten behoeve van openbare elektronische communicatienetwerken.

SECT is een initiatief van NLconnect en VodafoneZiggo.

Ons doel is het bereiken van uniformiteit van de gewenste competenties van mensen die werkzaamheden verrichten aan kabelnetwerken en in-huis installaties, welke aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Hiertoe draagt Stichting SECT zorg voor de registratie van behaalde opleidingscertificaten van monteurs.

U kunt ons bereiken door het invullen van het contactformulier op deze website of uw vraag of verzoek schriftelijk te sturen naar:

SECT
Postbus 20676
1001 NR Amsterdam

Stichting SECT verzamelt de volgende (persoons)gegevens ten behoeve van de certificering:

 • Initialen
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Straatnaam privé en/of werkgever
 • Huisnummer privé en/of werkgever
 • Postcode privé en/of werkgever
 • Plaatsnaam privé en/of werkgever
 • Woonland privé en/of werkgever
 • E-mailadres privé en/of werkgever
 • Bedrijf/werkgever
 • Vestiging
 • Het nummer van een eventueel eerder behaald certificaat

Bovenstaande gegevens worden doorgaans door uw werkgever aan het certificeringsinstituut verstrekt. Uw werkgever informeert u over deze aanmelding.

Hier worden door het certificeringsinstituut de volgende gegevens aan toegevoegd:

 • Kandidaat nummer
 • Datum initiële certificatie
 • Datum hercertificering
 • Oorspronkelijke geldig tot datum
 • Ingangsdatum geldigheid certificaat
 • Kwartaal
 • Jaar
 • Geldig tot
 • Certificaatnummer
 • Naam certificaat
 • Gegevens worden gebruikt om deelnemers aan de examinering/ certificering te laten deelnemen en na succesvolle deelname een certificaat te versturen.
 • Met een SECT-certificaat kunnen technici hun vakmanschap aantonen. Daarom worden de gegevens ook gebruikt om werkgevers op aanvraag een kopie certificaat te versturen en worden gegevens digitaal vastgelegd in een certificatenregister.
 • Gegevens worden gebruikt om te beoordelen of deelnemer op kan gaan voor een opvolgend certificaat of voor het verlengen van een certificaat.
 • Beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de promotie van onze Stichting op onze eigen website of voor gebruik in trainingsmateriaal. In dat geval zullen we u toestemming vragen voor publicatie op onze eigen website of voor gebruik in trainingsmateriaal.
 • U kunt zich via de website van SECT opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief die maximaal 6 keer per jaar wordt verzonden. We vragen dan tevens naar uw naam, functie en het bedrijf/ afdeling waar u werkzaam bent. Deze velden zijn optioneel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Voor het verzorgen van de nieuwsbrief maakt SECT gebruik van een derde partij, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
 • Uw gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven genoemd. Gegevensuitwisseling waarbij sprake is van een Verwerkersrelatie zijn toegestaan indien daarbij contractuele afspraken over de gegevensverwerking zijn vastgelegd en deze niet voor andere doelen worden gebruikt dan waarvoor Stichting SECT opdracht heeft gegeven.
 • De logistiek rond de examinering wordt gefaciliteerd door Dirksen Bedrijfsopleidingen BV. Dirksen voert – mede ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en de waarborging van informatiebeveiliging – het NRTO-keurmerk voor onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private markt voor opleidingen en het aanbieden van examens.
 • De website van Stichting SECT maakt voornamelijk gebruik van functionele en analytische cookies waarbij sprake is van een geringe impact op de privacy van de bezoeker. Zodra er gebruik wordt gemaakt van andere cookies of soortgelijke technieken, worden bezoekers van de website hierover separaat geïnformeerd en om toestemming gevraagd.
 • Wanneer u zich heeft ingeschreven, worden uw gegevens bewaard zolang uw certificaat geldig is + maximaal vijf jaar nadien voor bovengenoemde doelen. Wanneer u zich uitschrijft of uw certificaat niet langer geldig is, bewaren we uw data nog maximaal vijf jaar in onze administratie.
 • Voor de verwerking van uw gegevens voor de ontvangst van de nieuwsbrief, worden deze door stichting SECT opgeslagen gedurende de periode dat u bent aangemeld.
 • U kunt een verzoek indienen indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn en aangepast dienen te worden.
 • U kunt een verzoek indienen wanneer u niet langer e- mails wilt ontvangen over mogelijk relevante opleidingen/ certificaten of evenementen. We halen u dan van deze correspondentielijst. Noodzakelijke berichten over uw certificaat of opleiding zullen we nog wel (laten) versturen.
 • U kunt een verzoek indienen wanneer u niet langer in onze administratie wilt worden opgenomen of dat we uw gegevens beperkt verwerken (bv. wel registratie van behaalde certificaten, maar data niet delen met (potentiële) werkgever).
 • Wanneer u wilt weten, welke informatie van en over u beschikbaar is bij ons.

Verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen door het invullen van het contactformulier op onze website.

We streven ernaar om binnen een maand uw verzoek te honoreren. Doen we dit niet of hoort u niet tijdig van ons? Trek dan even aan de bel bij een van de bestuursleden. Komt u er niet uit met ons? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.