Overgangsregeling

Hoe gaat de overgang van de oude naar de nieuwe certificaten?

 

In 2018 is een nieuwe certificatiematrix geïntroduceerd, met een overzicht van alle nieuwe certificaten die kunnen worden behaald. Deze SECT certificatiematrix sluit aan bij de huidige praktijk. De rond de oprichting van SECT geïntroduceerde SECT certificatiematrix 2009 sloot na verloop van tijd steeds minder goed aan bij de dagelijkse praktijk en is om die reden gefaseerd vervangen.

Invoering van de SECT certificatiematrix heeft gefaseerd en per certificaat plaatsgevonden. In de overgangsregeling is beschreven hoe we overgaan van de certificatiematrix 2009 naar de nieuwe certificatiematrix.
De overgangsregeling beschrijft hoe we overgaan naar de nieuwe SECT certificatiematrix. Er wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop bestaande SECT certificaten worden verlengd naar certificaten uit de nieuwe Certificatiematrix.