Examens

Hoe doe ik examen?

De examens voor het behalen van een SECT certificaat worden afgenomen en gecoördineerd door SECT. De examens bestaan uit een praktijkexamen en/of een theorie-examen. Daarnaast zijn er nog casus- en verlengingsexamens. In het certificatenoverzicht staan de certificaten met bijbehorende examens vermeld. Bij SECT kunnen examens aangevraagd worden.
Voor vragen met betrekking tot examens en examenplanning kunt u contact opnemen via examenbureau@sect.nl of via telefoonnummer 026-3544651.

 

Kandidaten maken de praktijkexamens op locatie in een praktijkexamenlocatie, die door SECT is gecertificeerd. De praktijkexamens worden afgenomen door een SECT assessor (inhoudsdeskundige). Ook voor deze examens geldt dat vaste afnamedata worden gepland. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt een examendatum vastgelegd.

De examenkandidaat zorgt er voor dat hij over een correct gekalibreerd meetinstrument beschikt. Hier vind je de kalibratie-eisen.

De theorie-examens zijn meerkeuze-examens en worden schriftelijk afgenomen. Afname kan gecombineerd met het bijbehorende praktijkexamen plaatsvinden. Kandidaten kunnen ook enkel voor een theorie-examen inschrijven.

De casusexamens worden afgenomen op een locatie centraal in het land. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt een examendatum vastgelegd.

Om aan te tonen dat je vakbekwaamheid op peil is gebleven moet je voor het behouden van je SECT certificaat iedere 5 jaar een verlengingsexamen afleggen. Dit doe je over het hoogst behaalde certificaat

Ook bij een verlengingsexamen zorgt de kandidaat er voor dat hij over een correct gekalibreerd meetinstrument beschikt.

Hier vind je de kalibratie-eisen.

Voor onderstaande examens kunt u uw kandidaten aanmelden:

ExamenPTCV
BC1 Installatie en montagewerkzaamheden InhuisXXX
B2 Installatiewerkzaamheden WijkaftaknetX
C2 Installatie- en opleverwerkzaamheden WijkaftaknetX
B2/C2 combinatieX
B3 Installatiewerkzaamheden WijkvoedingsnetXX
C3 Installatie- en configuratie/inregel werkzaamheden WijkvoedingsnetXXX
D1 Servicetechnische werkzaamheden Inhuis en WijkaftaknetXXX
D1 Servicetechnische werkzaamheden Inhuis en Wijkaftaknet (Versneld traject)XX
D3 Service werkzaamheden WijknetXXX
D3 Service werkzaamheden Wijknet (Versneld traject)XX
B4 Installatiewerkzaamheden Hoofdnet InfraXX
C4 Opleverwerkzaamheden Hoofdnet InfraXXX
A3 Projecteren WijknetX
A5 Projecteren HoofdnetX

P=praktijk, T=theorie, C=casus, V=verlenging

Voor het doen van een examen worden door SECT kosten in rekening gebracht. Deze kosten dienen voldaan te zijn voordat het examen wordt afgenomen.
De opgegeven kosten zijn exclusief BTW.

Praktijkexamen€ 280 (combinatie-examen B2 + C2 = € 310)
Theorie-examen€ 160
Casusexamen€ 160
Verlengingexamen€ 210 (praktijkexamen B2 = € 280)
Praktijk- en theorie-examen combi€ 350

In het examenreglement staat de gang van zaken bij het examen beschreven. Het bevat onder meer regels rondom aanmelding, toelating en afmelding voor het examen, (gedrags)regels voor kandidaat en assessor, regels voor herkansing en voor klacht, bezwaar en beroep.

Hier vind je het examenreglement met ingangsdatum 1 Juni 2022.
Dit is de versie geldig tot 1 Juni 2022.