Examens

Hoe doe ik examen?

 

De examens voor het behalen van een SECT certificaat worden afgenomen en gecoördineerd door Cito. De examens bestaan uit een praktijkexamen en/of een theorie-examen. Daarnaast zijn er nog casus- en verlengingsexamens. In het certificatenoverzicht staan de certificaten met bijbehorende examens vermeld. Bij Cito kunnen examens aangevraagd worden.

De theorie-examens zijn onderverdeeld in meerkeuze-examens en casusexamens.

De meerkeuze-examens worden digitaal afgenomen in een Lamark testcenter. De examenkandidaat kiest hiervoor zelf de examendatum, het tijdstip en de locatie.

De casusexamens worden afgenomen op een locatie centraal in het land. Voor deze examens zijn vaste afnamedata door Cito gepland. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt door Cito een examendatum vastgelegd.

Kandidaten maken de praktijkexamens op locatie in een praktijkexamenlocatie, die door SECT is gecertificeerd. De praktijkexamens worden afgenomen door een SECT assessor (inhoudsdeskundige). Ook voor deze examens geldt dat vaste afnamedata door Cito worden gepland. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt door Cito een examendatum vastgelegd.

In het examenreglement staat de gang van zaken bij het examen beschreven. Het bevat onder meer regels rondom aanmelding, toelating en afmelding voor het examen, (gedrags)regels voor kandidaat en assessor, regels voor herkansing en voor klacht, bezwaar en beroep.

Op de website van Cito is een overzicht van voorbeeldexamens voor de Certificatiematrix 2009 te vinden. Voor de Certificatiematrix 2018 staan enkele voorbeeldexamens op deze pagina.

Opleidingen