Certificatiematrix

Welke certificaten zijn er?

In 2018 is een nieuwe certificatiematrix geïntroduceerd, met een overzicht van alle nieuwe certificaten die kunnen worden behaald. Deze sluit aan bij de huidige praktijk.

De matrix is vanaf rij B hiërarchisch opgebouwd. Dit houdt in, dat voor een certificaat uit de hogere rij altijd de kennis en vaardigheden zijn vereist uit de onderliggende rij(en) in dezelfde kolommen, uitgezonderd rij A. Voor het certificaat C3 zijn dus de kennis en vaardigheden uit B3 vereist, etc. Uitzondering zijn C4 en D5, hiervoor zijn de kennis en vaardigheden van B4 niet nodig.

D5 D3 D1 C5 C4 C3 C2 C2_ BC1 B5 B4 B3 B2 B2_ A5 A3

De volgende SECT-certificaten kunnen worden behaald:

Installatie en montagewerkzaamheden Inhuis
Verzorgen van de aansluiting en configuratie van alle klantapparatuur ten behoeve van de geleverde diensten. Verzorgen van een klantaansluiting met het juiste kwaliteitsniveau, leggen van de nodige bekabeling voor het aansluiten van klantapparatuur en draadgebonden en draadloze verbindingen in bedrijf brengen. Installatieproblemen onderkennen en oplossen. Het werkgebied omvat het inhuisnet.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet
Installeren van een klantaansluiting conform de geldende voorschriften. De werkzaamheden starten, waar het wijkvoedingsnet eindigt en eindigt op het demarcatiepunt bij de klant. In een cai-net is dit het AOP. Het werkgebied omvat het wijkaftaknet.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet
Aanvullend op het installeren, het werkend opleveren van een klantaansluiting inclusief revisie en conform de geldende voorschriften. Werkzaamheden starten, waar het wijkvoedingsnet eindigt en eindigt op het demarcatiepunt bij de klant. In een cai-net is dit het AOP. Het werkgebied omvat het wijkaftaknet.
Onderliggende eisen: bezit van het certificaat B2.
>>terug

 Installatiewerkzaamheden Wijkvoedingsnet
Het installeren en/of vervangen van componenten in het wijknet en deze aansluiten op de bekabelinginfrastructuur. Het werkgebied omvat het wijknet. Werkzaamheden starten op het grensvlak van het hoofdnet en het wijknet.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Installatie- en configuratie/inregel werkzaamheden Wijkvoedingsnet
Zorgen, buiten zijn installatiewerkzaamheden in het wijknet, voor het configureren en afregelen van het wijknet. Hij verzorgt de meetrapporten en documentatie benodigd voor de oplevering. Het werkgebied omvat het wijknet.
Onderliggende eisen: bezit van het certificaat B3.
>>terug

Servicetechnische werkzaamheden Inhuis en Wijkaftaknet
Oplossen van klantproblemen met betrekking tot geleverde diensten. Dit zal in het algemeen geschieden naar aanleiding van een klantklacht of op basis van proactieve acties (netwerkanalyses). Het werkgebied omvat het wijkaftaknet en het inhuisnet.
Onderliggende eisen: bezit van de certificaten BC1, B2 en C2.

Voor een selecte groep kandidaten bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een versneld traject. Je moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen:

  • je beschikt minimaal over een geldig certificaat SECT BC1 of een geldig basis HFC certificaat (VodafoneZiggo);
  • en je hebt aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring als in-home technicus.

>>terug

Service werkzaamheden Wijknet
Lokaliseren en verhelpen van storingen en prestatieproblemen in het wijknet aan de hand van klantklachten en monitoren van meldingen uit de systemen. Het werkgebied omvat het Wijknet.
Onderliggende eisen: bezit van de certificaten B2, C2, B3 en C3.

Voor een selecte groep kandidaten bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een versneld traject. Je moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen:

  • je beschikt minimaal over een geldig certificaat SECT D1;
  • en je hebt aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als wijknet technicus.

>>terug

Installatiewerkzaamheden Hoofdnet Infra
De installatiemonteur hoofdnet infra bouwt glasvezel verbindingen tussen de technische locaties en tussen de technische locaties en de wijknetten.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Opleverwerkzaamheden Hoofdnet Infra
Zorgen voor de oplevering van de optische verbindingen. Verzorgen van de meetrapporten en documentatie benodigd voor de oplevering.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Installatiewerkzaamheden Technische Locaties
Verrichten van alle installatie werkzaamheden met betrekking tot het netwerk in een technische locatie met uitzondering van het afmonteren van de externe glasvezelaansluitingen. Ook bouwtechnische voorzieningen, klimaatbeheersingsinstallatie en energievoorziening vallen buiten de werkzaamheden.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Installatie en configuratie/inregel werkzaamheden Technische Locaties
Naast de uitvoering van werkzaamheden als installatiemonteur zorgt hij/zij voor het configureren en afregelen van de verbindingen in en tussen de technische locaties. Daarnaast verzorgt hij/zij de meetrapporten en documentatie benodigd voor de oplevering.
Onderliggende eisen: bezit van het certificaat B5.
>>terug

Service werkzaamheden Hoofdnet
Lokaliseren en verhelpen van storingen en prestatieproblemen in het hoofdnet aan de hand van klantklachten en meldingen uit de monitoring systemen. In beheer nemen van alle in bedrijf te nemen installaties.
Onderliggende eisen: bezit van de certificaten C4, B5 en C5.
>>terug

Projecteren Wijknet
Ontwerpen van wijknetten en wijzigingen en uitbreidingen op wijknetten. Verzorgen van alle documentatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Verwerken van revisies en zorgdragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Dit conform het pakket van eisen en het pakket van technische eisen van de opdrachtgever.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug

Projecteren Hoofdnet
Ontwerpen van hoofdnetten en wijzigingen en uitbreidingen op hoofdnetten. Verzorgen van alle documentatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Verwerken van revisies, kennis behouden over en zorgdragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Werkgebied omvat zowel de infra als de technische ruimtes. Dit alles conform het pakket van eisen en het pakket van technische eisen van de opdrachtgever.
Onderliggende eisen: geen.
>>terug