Referentiehandboek


Omdat er voor verschillende telecom-netbeheerders soms specifieke eisen worden gesteld aan bepaalde werkzaamheden, wordt in de eindtermen vaak verwezen naar deze specifieke “voorschriften netbeheerder”. De vertaling van deze voorschriften naar de SECT eindtermen zijn opgenomen in het referentiehandboek. Bij het toetsen van de kandidaten voor een SECT-certificaat vormen de voorschriften uit dit document het referentiekader.