Eindtermen

 

Per certificaat uit de certificatiematrix is er een eindtermendocument beschikbaar. De eindtermen beschrijven over welke kennis, inzicht en vaardigheden een kandidaat moet beschikken voor het behalen van het specifieke certificaat. Hieronder vindt u de eindtermen behorende bij de SECT certificatiematrix.

In onderstaand document vindt u de toelichting op het lezen en gebruik van de eindtermen.