Over SECT


Moderne kabel- en glasvezelnetwerken zijn van onmisbare waarde voor onze samenleving en economie. We zijn hard op weg naar een een volledig verbonden samenleving, waar iedereen, elk huis, elk bedrijfspand, elke auto, elk mobiel device en elk ander apparaat 24/7 zonder vertraging met elkaar communiceert. Technici maken dat mogelijk, door continu te werken aan communicatienetwerken van hoogwaardige kwaliteit. De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) borgt met dat doel het opleidingsniveau van technische medewerkers in de kabel- en glasvezelindustrie.​

SECT certificeert technici die verschillende werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken van kabelbedrijven of aan de in-huis installatie, zodat het opleidingsniveau van deze technici verder verbetert en de kwaliteit van het kabel- en glasvezelnetwerk gegarandeerd blijft. SECT zorgt er voor dat deze professionals aantoonbaar over dezelfde competenties beschikken en dat zij hun deskundigheid kunnen aan tonen met een certificaat.

Via SECT kunnen aparte certificaten worden behaald met betrekking tot de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van openbare elektronische communicatienetwerken. Hiertoe worden voor de te behalen certificaten eindtermen opgesteld waaraan de medewerkers moeten voldoen. Kennis en vaardigheden worden vervolgens getoetst middels examens.

SECT werkt sinds kort ook aan verbreding richting FttH-partijen en wil naast kabelmodules werk gaan maken van Fiber/ FttH modules.


Sinds 2018 zijn  VodafoneZiggo en NLconnect de drijvende krachten achter SECT. Het bestuur bestaat uit:

 • Céline van Leeuwen (VodafoneZiggo, voorzitter)
 • Eddy Bos (VodafoneZiggo, penningmeester)
 • Mathieu Andriessen (NLconnect, secretaris)
 • Marc Hofstee (VodafoneZiggo)


De kwaliteitsborging van de examens en de actualisatie van de eindtermen en toetsmatrijzen geschiedt door het College van Deskundigen. Leden van het College van Deskundigen worden aangewezen door het bestuur. Zij zijn werkzaam in de kabel-/glasvezelbranche of in de installatiebranche op het gebied van infratechnologische voorzieningen en beschikken over veel vakinhoudelijke en technische kennis. De leden van het College van Deskundigen zijn:

 • André Wind (VodafoneZiggo, voorzitter)
 • Philip Hendriks (VodafoneZiggo, secretaris)
 • Henk Hoekstra (VodafoneZiggo)
 • José Knijn (VodafoneZiggo)
 • Gerard Kraan (BAM Infratechniek Telecom)
 • Fred Kroon  (VodafoneZiggo)
 • Pieter Plug (VodafoneZiggo)
 • Eric Raaymakers (Klict)
 • Jeroen Smits  (VodafoneZiggo)

Het secretariaat van het College van Deskundigen wordt gevoerd door Philip Hendriks (VodafoneZiggo).


Tot 2008 tijd werkte de kabelindustrie met de oude erkenningsregeling voor installateurs (RECAI), die was gebaseerd op het bezit van een TCAI diploma. Voor veel werkzaamheden voldeed deze opleiding echter niet meer. In 2008 hebben UNETO-VNI (tegenwoordig Techniek Nederland) en NLkabel (tegenwoordig opgegaan in NLconnect) daarom een nieuwe certificeringsregeling opgesteld, aangepast aan de actuele stand van de techniek. Hierbij werd gebruik gemaakt van de eerder door OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, ontwikkelde eindtermen en opleidingsmodulen.

In 2011 is vervolgens de stichting SECT opgericht, die de nieuwe certificeringsregeling heeft ontwikkeld tot een universeel systeem voor certificaatbeheer. Jaarlijks zorgt SECT sindsdien voor vele gecertificeerde technici.