Praktijk- en theorie-examens

Over praktijk, theorie en casusexamens

De examens voor het behalen van een SECT certificaat bestaan uit een praktijkexamen en/of een theorie-examen. Daarnaast zijn er nog casus- en verlengingsexamens. In het certificatenoverzicht staan de certificaten met bijbehorende examens vermeld.

 

De theorie-examens zijn onderverdeeld in meerkeuze-examens en casusexamens.

De meerkeuze-examens worden digitaal afgenomen in een Lamark testcenter. De examenkandidaat kiest hiervoor zelf de examendatum, het tijdstip en de locatie.

De casusexamens worden afgenomen op een locatie centraal in het land. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt een examendatum vastgelegd.

Kandidaten maken de praktijkexamens op locatie in een praktijkexamenlocatie, die door SECT is gecertificeerd. De praktijkexamens worden afgenomen door een SECT assessor (inhoudsdeskundige). Ook voor deze examens geldt dat vaste afnamedata worden gepland. Zodra er voor een examen voldoende kandidaten zijn wordt een examendatum vastgelegd.