Vorige pagina

 

Covid-19, gebruik van mondkapje of gelaatmasker

 

  Vorige pagina

 

30 november 2021

De kandidaat kan een verzoek indienen bij het examenbureau om examen te doen zonder mondkapje of gelaatmasker.

Als er gezondheidsredenen zijn om geen mondkapje of gelaatmasker te dragen bij een examen dan dient de kandidaat dit bij inschrijving van het examen aan te geven. De kandidaat dient in dat geval bij de exameninschrijving een bewijs voor een medische grondslag mee te sturen (zie ook de publicatie van de Rijksoverheid).

Met de examenplanning kan dan hiermee rekening worden gehouden en wordt zo voorkomen dat er meerdere kandidaten zonder mondkapje in 1 sessie worden gepland.

De betreffende kandidaat meldt toestemming voor het niet dragen van een mondkapje of gelaatmasker ook bij aanvang van het SECT-examen aan de assessoren.

De assessoren worden vooraf door het examenbureau op hoogte gebracht. Zij kunnen er dan rekening mee houden of besluiten in zo’n geval geen examen te af te nemen.

Op de examendag wordt aan de betreffende kandidaat gevraagd of hij/zij gevaccineerd is en moet hij/zij in het bezit zijn van een door hem zelf aan te schaffen gelaatsbeschermer volgens onderstaand voorbeeld.

Indien de kandidaat op vrijwillige basis geen QR code (3G) wil of kan laten zien en ook geen mondkapje of gelaatsmasker wil dragen, dient de kandidaat ter plekke een zelftest te doen.

Gebruik en resultaat corona zelftest | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

De kandidaat zorgt zelf voor een geschikte zelftest. Houd rekening met 15 min. voor de testuitslag.

Weigert de kandidaat dat of is de uitslag van de zelftest positief dan wordt de kandidaat niet tot het examen toegelaten.