Certificering VodafoneZiggo-Locatie Zutphen voor SECT-examen D3 Versneld

De VodafoneZiggo-locatie in Zutphen is nu officieel gecertificeerd voor het afnemen van het SECT-examen D3 Versneld, gericht op ‘Servicewerkzaamheden Wijknet’.

Het certificeringsproces vond plaats op 28 november onder leiding van Henk-Jan Meijer (links op de foto). Na afronding en beoordeling ontving locatiebeheerder Bert Bijsterbosch het certificaat voor 4 examenplekken.

Samen met dit nieuwe certificaat is de examenlocatie geschikt voor de volgende SECT-examens:

  • B2, Installatiewerkzaamheden Wijkaftaknet,
  • C2, Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet, en
  • D3 Versneld traject, Servicewerkzaamheden Wijknet.

 Adres Examenlocatie Zutphen:
Coenensparkstraat 203, 7202 AN Zutphen

Aangepast examen bij dyslexie en kleurenblindheid

Ook kandidaten met beperkingen (dyslexie of kleurenblindheid) hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het SECT-examen. Het proces begint met de aanmelding voor het SECT-examen door de kandidaat en/of werkgever. Het SECT-examenbureau beoordeelt vervolgens of de kandidaat in aanmerking komt voor gebruikmaking van de specifieke regeling.

Alle details hierover zijn te vinden in het artikel “SECT Regeling Aangepaste Examens”, dat beschikbaar is op de SECT-website:

 

Kalibratie meetapparatuur

Uit onderzoek is gebleken dat SECT examenkandidaten in een enkel geval meetapparatuur gebruikt met een interne ‘kalibratie’-sticker van bedrijven waarvoor geen ontheffing is verleend door het CvD (College van Deskundigen).

Het CvD heeft besloten tot een tijdelijke ontheffing voor deze interne kalibratiestickers, mits deze in overeenstemming zijn met de strekking van de ‘SECT Kalibratie-eisen meetinstrumenten‘ (bijvoorbeeld inclusief kalibratierapport).

Dit besluit is genomen op 1 november 2023 en is van kracht vanaf dezelfde datum.