Beëindiging samenwerking met Cito

Na een jarenlange fijne samenwerking hebben Cito en SECT in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Vanaf 1 mei 2021 neemt SECT het certificeringstraject volledig in eigen beheer.

 

De afnames in april worden nog verzorgd door Cito.

  • Voor vragen over examens vanaf 1 mei kunt u rechtstreeks contact opnemen met SECT. Dit kan via: examens@sect.nl.
  • Voor het aanmelden voor examens kan gebruikt gemaakt worden van het formulier op de SECT website.

Wijziging in afname C2 examen

Het bestuur en het college van deskundigen van SECT hebben besloten om de wijze van afnemen van het C2 praktijkexamen (Installatie- en opleverwerkzaamheden Wijkaftaknet) te wijzigen. Kandidaten die al een B2 certificaat hebben kunnen voortaan een C2 praktijkexamen doen waarin alleen de aanvullende C2 eindtermen worden getoetst. Kandidaten zonder B2 certificaat kunnen voortaan een combinatie-examen B2/C2 doen om in één keer op C2 niveau te komen, waarbij de beide certificaten afhankelijk van de score worden uitgereikt.

 

Oude regeling

Onder de oude regeling moest een kandidaat voor het behalen van het C2 certificaat slagen voor het C2 praktijkexamen. Het C2 praktijkexamen bestaat uit de opdracht van het B2 praktijkexamen plus een aanvullende opdracht om de eindtermen van C2 af te dekken. Men moest voor het gehele examen een voldoende scoren voor het verkrijgen van het C2 certificaat. Als men onvoldoende scoorde kreeg men geen geen certificaat voor B2 of C2.

Nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling kunnen kandidaten die reeds in het bezit zijn van een B2 certificaat een C2 praktijkexamen doen waarin alleen de aanvullende C2 eindtermen worden getoetst. Als zij slagen, dan krijgen zij het C2 certificaat. De kosten hiervoor zijn € 270,-.

Kandidaten die nog niet in het bezit zijn van een B2 certificaat kunnen een combinatie-examen doen om in één keer op C2 niveau te komen. De kosten hiervoor zijn € 300,-. Het examen wordt op één dag, doch in twee delen afgenomen. Afhankelijk van de score worden de beide certificaten al dan niet uitgereikt. Er zijn vier mogelijke uitkomsten:

  • De kandidaat scoort voldoende voor het B2 en het C2 deel van het examen:  de kandidaat verkrijgt het C2 certificaat.
  • De kandidaat scoort voldoende voor het B2 deel en onvoldoende voor het C2 deel: de kandidaat verkrijgt het B2 certificaat. Hij kan in een later stadium het C2 certificaat halen.
  • De kandidaat scoort onvoldoende voor het B2 deel en voldoende voor het C2 deel: de kandidaat krijgt een aantekening voor het C2 deel. In een later stadium kan de kandidaat opgaan voor het B2 certificaat. Slaagt hij hier voor, dan krijgt hij het C2 certificaat met als ingangsdatum het moment waarop hij voor het C2 voldoende heeft gescoord.
  • Als de kandidaat onvoldoende scoort voor beide examendelen wordt uiteraard geen certificaat verkregen.

Corona update

Inmiddels zijn al een flink aantal SECT examenlocaties Corona-proof gemaakt volgens de RIVM richtlijnen. De SECT-werkplekken op deze locaties zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en de assessoren zijn uitgerust met beschermingsmiddelen om een aantal activiteiten van de kandidaten goed te kunnen beoordelen.
Er zijn al een aantal SECT praktijk en theorie-examens afgenomen op deze locaties.
Een punt van aandacht is, dat sommige kandidaten laconiek gedrag vertonen omtrent de genomen veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het carpoolend komen aanrijden in een volgepakt busje of met gezondheidsklachten toch willen deelnemen.
SECT hecht aan een veilige en gezonde werkomgeving voor zowel kandidaten als assessoren. Een veilige en gezonde werkomgeving verkrijgen we door ons te houden aan de RIVM richtlijnen en door rekening te houden met elkaar.
Aanvullend hebben SECT en Cito de volgende maatregelen genomen:

  • In de aanmeldingsbrief van CITO zal expliciet worden opgenomen, dat kandidaten moeten letten op hun veiligheid en rekening moeten houden met de omgeving.
  • Als er sprake is van een onveilige situatie door gedrag van de kandidaat, dan zal de assessor deze kandidaat van het examen uitsluiten.