SECT certificeert 255 Telecomtechnici

In 2021 certificeerde SECT (de Stichting Examinering Certificering Telecom) 255 nieuwe telecomtechnici. Met hun certificaat hebben de kandidaten aangetoond over de geschikte vaardigheden te beschikken om hun vak als telecomtechnicus uit te oefenen.

In 2020 werden door de pandemie aanzienlijk minder telecomtechnici gecertificeerd, namelijk slechts 100. De examens die toen niet konden worden afgenomen zijn doorgeschoven naar 2021. Afgelopen jaar konden zo’n 650 examens wel veilig doorgaan, dankzij corona-maatregelen op de examenlocaties.

SECT is een onafhankelijke stichting die markteisen op gebied van ontwerp, aanleg en onderhoud van telecomnetwerken vertaalt naar SECT exameneisen voor telecomtechnici. Opleiders verspreid over heel Nederland bieden theoretische en praktische trainingen aan en het team van 18 onafhankelijke en ervaren SECT assessoren beoordeelt de examenresultaten.

Covidmaatregelen grotendeels opgeheven

De rijksoverheid heeft bepaald dat met ingang van 25 februari a.s. bijna alle coronamaatregelen komen te vervallen. Dus ook de 1.5 meter afstand en het dragen van het mondkapje is niet meer verplicht.

Voor de SECT examenlocaties betekent dit dat alle restricties per 25 februari zijn opgeheven en dat weer op volle capaciteit kan worden gewerkt.

Op de website van de rijksoverheid lees je hoe Nederland in 3 stappen weer open is gegaan. Op 15 maart zal het kabinet beoordelen of deze maatregelen nog van kracht blijft.

Telecomsector werkt aan brede certificering van glasvezel-technici

KPN, VodafoneZiggo, Eurofiber, DELTA Fiber, T-Mobile Nederland, Open Dutch Fiber, branchevereniging NLconnect en stichting SECT hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een branchebrede certificering voor FttX glasvezelprofessionals. De partijen beogen daarmee de kwaliteit van de Nederlandse glasvezelnetwerken blijvend te garanderen. Tevens willen ze voorkomen dat ze voor hetzelfde werk verschillende eisen stellen aan medewerkers.

 

Glasvezel zit in alle telecomnetwerken en komt steeds vaker en dichter bij de eindgebruiker. Voor de komende jaren wordt een zeer grote verdere groei van FttX-verbindingen voorzien, bij uiteenlopende aanbieders. Ook neemt het belang van onderhoud van bestaande glasvezelverbindingen de komende tijd verder toe.

NLconnect-directeur Mathieu Andriessen: ‘Een branchebrede certificering is instrumenteel om de kwaliteit van nieuwe en bestaande glasvezelnetwerken te borgen. En we regelen meteen dat technische medewerkers voor hetzelfde werk met één certificaat bij verschillende opdrachtgevers terecht kunnen’.

Een toekomstvaste breedband-infrastructuur en hoogwaardige digitale toepassingen zijn van levensbelang voor onze maatschappij en de zich snel ontwikkelende digitale economie. De coronacrisis heeft de digitalisering versneld en glasvezel maakt een onstuitbare opmars door als transmissiemedium binnen deze vitale infrastructuur. Netwerkeigenaren, aannemers en andere leveranciers garanderen aan eindgebruikers een hoge kwaliteit van connectiviteit door efficiënte uitrol van nieuwe netwerken, upgrades van netwerken en door gebruik van hoogwaardige componenten en materialen. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven bewerkstelligen zijn in toenemende mate technici nodig met de juiste en eenduidige competenties.


Vanaf het voorjaar van 2020 heeft de telecomsector daarom met elkaar verkend of en hoe zij kan komen tot een gezamenlijke certificering voor FttX glasvezelprofessionals. De partijen spreken nu de intentie uit om de krachten te bundelen in een branchebrede FttX certificeringsboard. Deze werkt een onafhankelijke, objectieve en integere certificering uit, waarmee technici hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. De certificaten zullen zijn gericht op basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van FttX glasvezelnetwerken. Fiber to the x (FttX) is de algemene term voor een op glasvezel gebaseerde aansluiting van een locatie. De partijen streven ernaar dat ook aannemers deel gaan uitmaken van de certificeringsboard.


In het verleden is zowel vanuit ‘koper’ als vanuit ‘coax’ reeds werk gemaakt van certificeringsprogramma’s voor technici die werkzaamheden uitvoeren aan DSL- en Hybrid Fiber-Coax (HFC) netwerken, te weten de Certification Board Telecom (CBT) en de Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT). Ook bestaan er al programma’s voor veiligheid, gezondheid en milieu bij civiele werkzaamheden (VCA) en voor de certificatie van aanneembedrijven (CKB), evenals onboardingprogramma’s van enkele netwerkeigenaren. De FttX certificering beoogt aanvullend te zijn op deze programma’s.