Voorlichtingsbijeenkomst SECT Certificatiematrix 2018

Afgelopen woendag 4 juli heeft SECT een bijeenkomst gehouden ten behoeve van een ieder, die zich bij de aannemersbedrijven en de netbeheerders bezig houdt met SECT-certificering en opleiding.

 

Onderwerp van de bijeenkomst was de SECT Certificatiematrix 2018. Locatie was de Refter van Leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Tijdens de bijeenkomst is het hoe en waarom van de SECT Certificatiematrix uitgelegd en is verteld hoe de transformatie naar de nieuwe situatie zal plaats vinden. Het was een goede constructieve bijeenkomst, waar natuurlijk ook ruimte was voor interactie en om vragen te stellen. De vragen van de deelnemers zijn beantwoord en opmerkingen zijn genoteerd.