Overgangsregeling

Hoe gaat de overgang van de oude naar de nieuwe certificaten?

 

In 2018 is een nieuwe certificatiematrix geïntroduceerd, met een overzicht van alle nieuwe certificaten die kunnen worden behaald. Deze SECT certificatiematrix 2018 sluit aan bij de huidige praktijk. De rond de oprichting van SECT geïntroduceerde SECT certificatiematrix 2009 sloot na verloop van tijd steeds minder goed aan bij de dagelijkse praktijk en wordt om die reden gefaseerd vervangen.

Invoering van de SECT certificatiematrix 2018 zal gefaseerd en per certificaat plaatsvinden. In de overgangsregeling is beschreven hoe we overgaan van de certificatiematrix 2009 naar de certificatiematrix 2018. Er zal naar de belanghebbenden tijdig worden gecommuniceerd wanneer een certificaat uit de nieuwe matrix van kracht wordt.
De overgangsregeling beschrijft hoe we overgaan naar de SECT certificatiematrix 2018. Er wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop bestaande SECT certificaten worden verlengd naar certificaten uit de Certificatiematrix 2018.

Zodra een certificaat uit de nieuwe matrix van kracht is, worden er geen examens meer afgenomen voor de vergelijkbare certificaat uit de bestaande matrix. Dit is met uitzondering van een bezemwagenconstructie voor hen die bij het laatste examen gezakt zijn.