Vorige pagina

 

Corona update

 

  Vorige pagina

 

26 augustus 2020

Inmiddels zijn al een flink aantal SECT examenlocaties Corona-proof gemaakt volgens de RIVM richtlijnen. De SECT-werkplekken op deze locaties zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en de assessoren zijn uitgerust met beschermingsmiddelen om een aantal activiteiten van de kandidaten goed te kunnen beoordelen.
Er zijn al een aantal SECT praktijk en theorie-examens afgenomen op deze locaties.
Een punt van aandacht is, dat sommige kandidaten laconiek gedrag vertonen omtrent de genomen veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het carpoolend komen aanrijden in een volgepakt busje of met gezondheidsklachten toch willen deelnemen.
SECT hecht aan een veilige en gezonde werkomgeving voor zowel kandidaten als assessoren. Een veilige en gezonde werkomgeving verkrijgen we door ons te houden aan de RIVM richtlijnen en door rekening te houden met elkaar.
Aanvullend hebben SECT en Cito de volgende maatregelen genomen:

  • In de aanmeldingsbrief van CITO zal expliciet worden opgenomen, dat kandidaten moeten letten op hun veiligheid en rekening moeten houden met de omgeving.
  • Als er sprake is van een onveilige situatie door gedrag van de kandidaat, dan zal de assessor deze kandidaat van het examen uitsluiten.