Vorige pagina

 

Eindtermen wijzigen in 2021

 

  Vorige pagina

 

16 juli 2020

Het College van Deskundigen van SECT heeft een aantal wijzigingen in de eindtermen doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen per 1 januari 2021 van kracht worden. De gewijzigde eindtermendocumenten en toetsmatrijzen zullen per die datum op de website van SECT worden gepubliceerd. Deze informatie is bestemd voor opleiders, zodat zij tijdig hun opleidingen aan kunnen passen.

 

De volgende nieuwe eindtermen worden toegevoegd aan de certificaten BC1 en D1:

Nr T/P Omschrijving Documentatie
1. Basistheorie
1.3 Netwerkberekeningen
1.3.5 T De kandidaat kan met behulp van de technische gegevens van componenten eenvoudige downstream niveauberekeningen uitvoeren in een binnenhuis coax-netwerk.
4. Ontwerpen
4.4 Inhuis
4.4.1 T De kandidaat kan met behulp van gegeven niveau eisen op het AOP en de aansluitdozen in de binnenhuisinstallatie in een geven binnenhuisinstallatie bepalen of een versterker nodig is. Voorschrift netwerkbeheerder met betrekking tot signaalniveau eisen.
4.4.2 T De kandidaat kan aan de hand van meetgegevens bepalen of voor het verkrijgen van voldoende WiFi dekking een aanvullend Access Point geprojecteerd moet worden. Voorschrift netwerkbeheerder met betrekking tot signaalniveau eisen.
4.4.3 T De kandidaat kan uitleggen wat de voorkeursvolgorde van mogelijke technieken is voor het realiseren van een dataverbinding. Hij kan dit ook motiveren. 1. Bekabeld (UTP); 2. MoCa; 3. Powerline; 4. WiFi
5. Netwerkconcepten, apparatuur en materialen
5.3 Meten en meettechnieken
5.3.31 P De kandidaat kan met behulp van een WiFi tester (fysieke tester of app) het signaalniveau, het gebruikte kanaal en het SSID van een WiFi Access Point bepalen.

 

De volgende eindtermen worden toegevoegd aan de certificaten D3 en D5, waarvan eindterm 5.2.1 reeds onderdeel uitmaakt van de modules A5, C4 en C5:

Nr T/P Omschrijving Documentatie
1. Basistheorie
1.5 Signaalkwaliteit
1.5.12 T De kandidaat kan uitleggen wat het effect van niveauveranderingen is op de Draaggolf Ruis Afstand (DRA).
5. Netwerkconcepten, apparatuur en materialen
5.2 Optische golflengtes
5.2.1 T De kandidaat kan benoemen welke golflengtes in het optisch netwerk worden gebruikt. Infrarood banden

 

De volgende nieuwe eindterm wordt toegevoegd aan de certificaten C4 en D5:

Nr T/P Omschrijving Documentatie
8. Oplevering
8.6 De glasvezelverbinding
8.6.7 P De kandidaat is in staat om van de met behulp van een OTDR gemeten waarden van events te beoordelen en aan te geven of deze voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.