Vorige pagina

 

Hoe dien ik een klacht in?

 

  Vorige pagina

 

30 juni 2023

(ref. artikel 17 ‘Klacht’)

  • Een Examenkandidaat kan een schriftelijke uiting van logistieke en/of inhoudelijke ontevredenheid over het examentraject, binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag, per e-mail indienen bij het examenbureau van SECT. 
  • Klachten met betrekking tot de organisatie worden door het examenbureau behandeld. Inhoudelijke klachten worden door het examenbureau voorgelegd aan de Examencommissie van SECT. 
  • De Examencommissie bespreekt de klacht met het college van deskundigen van de stichting SECT. 
  • SECT deelt de uitspraak over de afhandeling van de klacht binnen één maand na ontvangst aan de Examenkandidaat mee.