Vorige pagina

 

Hoe maak ik bezwaar?

 

  Vorige pagina

 

30 juni 2023

(ref. artikel 18 ‘Bezwaar’)

  • Als een Examenkandidaat het niet eens is met de uitslag van zijn Examen, kan hij een inhoudelijke gemotiveerd bezwaarschrift indienen;
  • Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen 1 maand na dagtekening van de uitslagbrief worden ingediend;
  • Een bezwaarschrift moet per e-mail gestuurd worden naar het examenbureau van SECT;
  • Het examenbureau stuurt het bezwaarschrift naar de Examencommissie van de stichting SECT. De Examencommissie formuleert een inhoudelijk gefundeerde uitspraak;
  • De Examencommissie beslist binnen één maand na ontvangst van het bezwaar of en welke maatregelen naar aanleiding van het bezwaar worden getroffen;
  • Het examenbureau deelt namens de Examencommissie de beslissing per e-mail mee aan de Examenkandidaat. De secretaris van de Examencommissie ontvangt hiervan een afschrift.