Vorige pagina

 

Wanneer krijg ik de uitslag?

 

  Vorige pagina

 

30 juni 2023

(ref. artikel 3 ‘Uitslag’)

  • SECT stuurt de Examenkandidaat en werkgever per e-mail binnen vijf werkdagen na afloop van het meerkeuze theorie-examen de definitieve uitslag en, indien van toepassing, het certificaat;
  • De praktijkexamens worden door de assessoren voorzien van een correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen vijf werkdagen per email verstuurd aan de Examenkandidaat en werkgever;
  • Voor certificaten gekoppeld aan het behalen van zowel een theorie- en praktijkexamen geldt als ingangsdatum de datum van het eerst behaalde Examen
  • De casusexamens worden door twee Correctoren beoordeeld en voorzien van één correcte puntentelling en feedback. Deze beoordeling wordt, samen met de uitslagbrief en, indien van toepassing, het certificaat, door SECT binnen 20 werkdagen per e-mail verstuurd aan de Examenkandidaat en de werkgever;