Vorige pagina

 

Pulsmeting_C2-3
Gebruik gekalibreerde meetapparatuur

Kalibratie meetapparatuur

 

  Vorige pagina

 

14 november 2023

Uit onderzoek is gebleken dat SECT examenkandidaten in een enkel geval meetapparatuur gebruikt met een interne ‘kalibratie’-sticker van bedrijven waarvoor geen ontheffing is verleend door het CvD (College van Deskundigen).

Het CvD heeft besloten tot een tijdelijke ontheffing voor deze interne kalibratiestickers, mits deze in overeenstemming zijn met de strekking van de ‘SECT Kalibratie-eisen meetinstrumenten‘ (bijvoorbeeld inclusief kalibratierapport).

Dit besluit is genomen op 1 november 2023 en is van kracht vanaf dezelfde datum.