Vorige pagina

 

SECT certificeert ruim 320 nieuwe telecomtechnici

 

  Vorige pagina

 

10 januari 2023

De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) heeft in het afgelopen jaar ruim 320 nieuwe telecomtechnici gecertificeerd. Met hun certificaat tonen de kandidaten aan dat zij over de geschikte vaardigheden beschikken om het vak van telecomtechnicus vakkundig uit te oefenen. Gedurende 2022 werden ruim 700 praktijk-, theorie-, casus- en verlengingsexamens afgenomen, op meerdere examenlocaties.

Het aantal uitgereikte certificaten lag hoger dan in de voorgaande jaren. In 2020 werden door de coronapandemie aanzienlijk minder telecomprofessionals gecertificeerd. In 2021 begon een inhaalslag, met 255 uitgereikte certificaten. In 2022 groeide dit aantal dus verder door. In verband met de uitbreiding van het aantal soorten examens certificeerde SECT in 2022 de bestaande examenlocaties Hoogeveen (VodafoneZiggo) en Harderwijk (Allinq) voor het afnemen van extra examens. De verwachting is dat ook in 2023 SECT meer (nieuwe en bestaande) examenlocaties zal certificeren om aan de vraag te kunnen voldoen.

Sneltraject en certificatenregister
SECT ontwikkelde tevens een sneltraject voor het zogenaamde D3-examen. Dit examen gaat over het lokaliseren en verhelpen storingen en prestatieproblemen in het wijknet aan de hand van klantklachten en monitoren van meldingen uit de systemen. Met het traject kunnen ervaren technici versneld hun examen halen.  Alle SECT gecertifieerde technici zijn terug te vinden in het www.certificatendatabase.nl