Vorige pagina

 

SECT D1 Versneld Traject van idee naar werkelijkheid

 

  Vorige pagina

 

28 oktober 2021

Technici die in-huis en in het wijkaftaknet werken voor beheer, onderhoud en storingen dienen in het bezit te zijn van een D1 certificaat. In de 2018 Matrix zie je dat je D1 examen kunt doen als je in het bezit bent van 3 certificaten, het BC1, B2 en C2 certificaat.

 

Waarom SECT D1 Versneld Traject

De ervaren technicus is met het versnelde traject in het voordeel.
Het sneltraject is ontwikkeld om het certificeringstraject beter te laten aansluiten op de behoefte en kwaliteiten van de technici en de investering in tijd, geld en impact op de planning te reduceren.

Daarnaast borgen we de kwaliteit van het netwerk door sneller gekwalificeerde technici in te kunnen zetten.
Als een kandidaat voor dit examen slaagt, is hij ook gecertificeerd voor niveaus B2 en C2 en ontvangt hij het D1 certificaat.
Het grote voordeel van het SECT D1 Versneld Traject is dat de werkgever een reeds ervaren  kandidaat voor slechts 1 dag hoeft vrij te plannen voor deelname aan het examen.  Nieuwe monteurs/technici volgen het normale traject.

Toelatingseisen

Toelatingseisen voor deelname aan het SECT D1 Versneld Traject examen zijn:

  • beschikken over een BC1 certificaat of een VodafoneZiggo HFC basis certificaat, en
  • minimaal 1 jaar werkervaring als in-huis technicus. De SECT opleider toetst deze beide toelatingseisen bij inschrijving voor de opleiding.

Examenonderdelen

Het SECT D1 Versneld Traject examen kent een theoretisch en een praktisch deel inclusief de toetsing van de belangrijkste B2 en C2 competenties. Het theoretische deel bestaat uit de beantwoording van 15 meerkeuze vragen (in tegenstelling tot het reguliere D1 examen waarin 30 vragen beantwoord moeten worden), het praktische deel bestaat o.a. uit

  • kabellengte bepalen,
  • signaalstoring bij de klant thuis opsporen en benoemen, en
  • diverse montage werkzaamheden.

Wil je meer informatie? Ga dan naar de exameneisen voor de onderliggende  bekijk het een van de beoordelingsformulieren of lees een voorbeeldopdracht.

Examenkandidaten

Aan het examen kan iedereen deelnemen die aan de toelatingseisen voldoet. Bijvoorbeeld technici, vrijwillig of in opdracht van de telecomwerkgever, ZZP’ers in de telecomsector of diegene die een baan als technicus in de telecommarkt ambieert en beschikt over het BC1 certificaat met minimaal een jaar werkervaring als in-huis technicus.

Resultaten

Inmiddels hebben meer dan 50 kandidaten aan het SECT D1 Versneld Traject examen deelgenomen.  Het is een pittig examen, welke de nodige voorbereiding van de kandidaten vereist. Dat bleek wel uit de eerste resultaten. Het slagingspercentage voor het praktijkgedeelte lag op 80 %. Voor het theoriegedeelte lag deze op 35 %.
Door tussentijdse analyse en maatregelen zijn er tijdens de pilot o.a. een verbeterd opleidingsprogramma en pre-examentraining ontwikkeld en hebben opleiders hun lesprogramma verbeterd.

De resultaten daarvan laten nu een fors verbeterde prestatie zien voor het theoriegedeelte naar een slagingspercentage van ruim 65% voor kandidaten welke voor de eerste keer het theorie-examen doen. Kandidaten die voor een tweede keer het theoriegedeelte maakten, slaagden allemaal!
Naar aanleiding van deze positieve resultaten zijn we als SECT dan ook trots dat we het versnelde traject aan de markt kunnen presenteren als een geslaagd traject.

Totstandkoming en evaluatie

Aan de totstandkoming van het SECT D1 Versneld Traject is meer dan een jaar gewerkt door leden van het CvD, SECT opleiders en assessoren. In die periode zijn de beoordelingsformulieren vastgelegd, opdrachten ontwikkeld en is een pilot georganiseerd met kandidaten en assessoren om het examen te toetsen op duidelijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid.

Jaarlijks wordt het SECT D1 Versneld Traject geëvalueerd. We kijken o.a. naar de slagingspercentages, beroepsprocedures en ontvangen feedback van opleiders, assessoren en kandidaten. De eerstvolgende evaluatie is gepland in mei 2022.