Vorige pagina

 

SECT D3 Versneld Traject afgerond

 

  Vorige pagina

 

28 oktober 2021

Technici die servicewerkzaamheden aan het wijknet verrichten, dienen in het bezit te zijn van het D3 certificaat. Wil je aan het D3 examen deelnemen dan zie in de 2018 Matrix dat je daarvoor ook in bezit moet zijn van het B2, C2, B3 en C3 certificaat. Als je al over een D1 certificaat beschikt (en dus de certificaten B2 en C2 al in bezit hebt) dan hoef je enkel nog het B3 en C3 certificaat te halen om het D3 examen te doen.

 

SECT D3 Versneld Traject

Het SECT D3 Versneld Traject is een snelle manier om in bezit te komen van het D3 certificaat zonder eerst afzonderlijk voor het B3 en C3 examen te slagen en omvat ook toetsing van de belangrijkste B3 en C3 competenties. Bij het slagen voor het SECT D3 Versneld Traject examen is de kandidaat D3 gecertificeerd. Het D3 Versneld Traject is ontwikkeld om het certificeringstraject beter te laten aansluiten op de behoefte en kwaliteiten van de technici en de investering in tijd, geld en impact op de planning te reduceren.

Daarnaast borgen we de kwaliteit van het netwerk door sneller gekwalificeerde technici in te kunnen zetten.

Toelatingseisen

Toelatingseisen voor deelname aan het SECT D3 Versneld Traject examen zijn:

  • beschikken over een D1 certificaat, en
  • minimaal 1 jaar werkervaring als technicus.

De SECT opleider toetst deze beide toelatingseisen bij inschrijving voor de opleiding.

Examenonderdelen

Het SECT D3 Versneld Traject examen kent een praktijk- en theorie-examen. Het theorie-examen bestaat uit de beantwoording van 15 meerkeuze vragen, het praktijkexamen uit o.a.

  • optisch ingangsniveau van de node bepalen,
  • kabelpulsen, en
  • diverse montage- en inregelwerkzaamheden.

Via de nieuwsbrief en op de website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het SECT D3 Versneld Traject.

Totstandkoming

Aan de totstandkoming van het SECT D3 Versneld Traject is hard gewerkt door leden van het College van Deskundigen (CvD), SECT opleiders en assessoren. Er is een pilot georganiseerd bij het opleidingscentrum van Allinq in Harderwijk met kandidaten en assessoren om het examen te toetsen op duidelijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Naar aanleiding van die pilot zijn enkele aanpassingen gemaakt aan het theorie- en praktijkexamen.

De toetsingseisen, beoordelingsformulieren, locatie-inrichting en opdrachten zijn definitief gemaakt. Meer informatie wordt op de website gepubliceerd. Assessoren en opleiders ontvangen de informatie ook via de nieuwsbrief.