Vorige pagina

 

Wijziging toetsmatrijzen en eindtermen

 

  Vorige pagina

 

9 augustus 2018

Er zijn nieuwe eindtermen toegevoegd en aangepast. 

 

De volgende eindtermen zijn toegevoegd aan de website:

  • B5 Installatiewerkzaamheden Technische Locaties
  • C5 Installatie en configuratie/inregel werkzaamheden Technische Locaties

De volgende eindtermendocumenten zijn aangepast:

  • A3 Projecteren Wijknet
  • Eindterm 4.1.6 is toegevoegd.
  • D3 Service werkzaamheden Wijknet
  • Eindtermen 10.4.1 tot en met 10.6.1 zijn toegevoegd.