Vorige pagina

 

Examenplannen 2022

 

  Vorige pagina

 

7 januari 2022

Verlengingsexamens

Het is door Corona-ontwikkelingen nog te vroeg om de planning voor 2022 in cijfers weer te geven. Wat we wel kunnen vertellen is dat we samen met het examenbureau hard werken om het proces voor het oproepen voor hercertificering te automatiseren.

D1, D3 en D3 Versneld Traject
In 2022 zal er veel aandacht zijn voor de SECT examens D1, D3 en D3 Versneld Traject. Het D3 Versneld Traject werd in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd. Je kunt dat  bericht hier nog eens lezen.

Nieuwe examenlocaties
In 2022 zullen er nieuwe examenlocaties bij komen voor de SECT examens B5, C5 en D5. Het is de wens van het bestuur dat er ook een of meer locaties in het westen van het land geopend worden om zo een betere spreiding van examenlocaties voor kandidaten en hun werkgevers aan te bieden.